PHP için PDO ile CRUD İşlemleri

PDO(PHP Data Object) ile veri tabanına daha güvenli sorgular yapmak için PHP 5 ve sonraki sürümlerinde gelmiş olan yeni bir teknolojidir. Bu yazımda da kısaca ekleme, silme, güncelleme ve seçmeyi sorgularından bahsedeceğim.

Aslında her sorgu normal bir MySQL sorgusu gibi yazılacak.“Prepare” komutu ile hazır hale gelecek ve obje olarak dönecek. Bu dönen objeyi de “execute” komutu ile çalıştırılacak ve doğru veya yanlış değer döndürecek. Yani başarılı olursa doğru, başarısız olur ise yanlış değer dönecek.

Veri tabanı tablo ismi uye_seviye ve sütunları da SeviyeID, Seviye ve SeviyeIcon(normal şartlarda resim olacak ancak bu yazıda bu konuya değinmeyeceğim. Yani sadece ismini aldığımızı varsayacağım.) adında olsun. SeviyeID değeri otomatik arttırma olsun ve bu sebepten dolayı sorgulara eklemeyeceğiz.

Ek olarak veri tabanını açarken aktardığımız obje “db” adında olsun.

Ekle

Silme

Düzenleme

Seçme(Tek satıra obje halinde aktarıp onu kullanım şekli)

fetchObject ile birlikte o satırı obje halinde getirilecek ve kullanılmak istendiği zaman $row->Seviye şeklinde kullanılacak.

Seçme(foreach döngüsü ile her elemana sıra sıra erişme ve kullanım şekli)

Burada her satırı tek tek alıp istendiği zaman $row[‘SeviyeIcon’]; şeklinde kullanılacak.